Uusimmat artikkelit

Ilmaisia pdf-kirjoja (457 s.)

Uskontokritiikki ja raamattukritiikki: kristinuskon ja Raamatun poikkitieteellinen analyysi, useiden tyypillisten kristillisten väitteiden kumoaminen. Raamatun virheistä ja ristiriidoista, kristinuskon alkuperästä, kristinuskon loogisista, historiallisista jne. ongelmista (1 mb).
Raamatun, kristinuskon ja läntisen kulttuurin itämainen tausta (621 kb)
Tieteen ja filosofian historia. Uskontojen vaikutuksista tieteeseen (347 kb)
Ateismin määritelmän kritiikki: ateismiko vain uskon puutetta? (477 kb)
Sumerien kulttuuri ja Raamatun mytologinen maailmankuva: sumerien henkinen perintö ja kertomusmotiivit esiintyvät Raamatussa: luominen, syntiinlankeemus, vedenpaisumus, Baabelin torni, tuonelaan astuminen ja ylösnousemuksen toivo (191 kb).
Uuden testamentin alkuteksti. Tekstikritiikki kumoaa uskon Raamatun erehtymättömyyteen. Miten kirjurien tekemät virheet ja muutokset muovailivat Raamatun kirjoituksia? Ketkä muuntelivat Raamatun tekstejä ja miksi? Tekstikriittinen tutkielma Uuden testamentin alkutekstistä ja tekstikritiikin menetelmistä. Fundamentalistisen raamattunäkemyksen perusteellinen haaksirikko esitetään monien konkreettisten tekstiesimerkkien avulla (284 kb).
Jeesuksen ylösnousemus: evankeliumien historiallinen luotettavuus, ihmeet ja uskonnollinen maailmankuva kriittisesti analysoituina (758 kb).

Kristinusko ja Raamattu. Teologia ja arkeologia

Teologia ja arkeologia-aineisto on blogissa

Artikkelit, kirjaesittelyt ja kolumnit
Mahdollisuus kommentointiin ja keskusteluun

Raamatun eksegeettisen ja arkeologisen tutkimuksen tuloksia. Historiallinen raamatuntutkimus ja Palestiinan arkeologia.

Kristinusko, Raamattu, Raamatun historiallinen tutkimus - yleiskuvaus siitä miten Raamattua ymmärretään ja tutkitaan tieteellisesti historiallisella ja epädogmaattisella tavalla. Kyseessä ei ole Raamatun "repostelu" negatiivisesti, vaan pyrkimys saada kaikin asiankuuluvin menetelmin selville Raamatun tekstien alkuperäinen sanoma ja historiallinen tausta.

Toki tällöin joudutaan esittämään kritiikkiä tiettyjä perinteisiä Raamattuun liittyneitä uskomuksia, oletuksia ja dogmeja kohtaan, joita on kristikunnassa hellitty pitkään. Mutta se ei ole Raamattua itseään vastaan hyökkäämistä.

    Verkkokauppakeskus Nettiukko